لباس مردانه

لباس پوشیدن، شأنی از شئون انسان است

لباس پوشیدن، شأنی از شئون انسان است و پدیده ای که تقریباً به اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیایی امروزین زمین، گسترش دارد. این پدیده با خصوصیات مختلف فردی و اجتماعی انسان در ارتباط است و می توان آن را از دیدگاههای مختلفی از قبیل روانشناسی، ادامه مطلب…

By 92, ago
لباس مردانه

تنوع‌‌طلبی و نوگرایی از خصایص انسان است

تنوع‌‌طلبی یا خودنمایی‌ تنوع‌‌طلبی و نوگرایی از خصایص انسان است و همیشه او را به سمت نوشدن برای یك زندگی بهتر سوق می‌دهد. این نیاز از تغییرات اساسی دوران بلوغ و نوجوانی است كه به شكل‌های مختلف در نوع رفتار، صحبت كردن و پوشش دیده می‌شود. جامعه‌شناسان و روان‌شناسان دلایل ادامه مطلب…

By 92, ago
لباس مردانه

مد بیشتر لباس را فرسوده می کند تا آدمی را

1ـ1ـ مد Mode مد سبک خاصی از پوشاک در زمانی خاص است. مفهوم مد یک فرایند تغییر سبک را نشان می دهد. زیرا مد در لباس و نیز لوازم خانگی و سایر اجسام اشکال بسیار متفاوتی در زمانهای مختلف تاریخ به خود گرفته است. بنابراین هنگامیکه ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس ادامه مطلب…

By 92, ago
لباس مردانه

رابطه لباس و فرهنگ

لباس پوشیدن، شأنی از شئون انسان است و پدیده ای که تقریباً به اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیایی امروزین زمین، گسترش دارد. این پدیده با خصوصیات مختلف فردی و اجتماعی انسان در ارتباط است و می توان آن را از دیدگاههای مختلفی از قبیل روانشناسی، ادامه مطلب…

By 92, ago